Požadované vzdelanie: Stredoškolské

Home / Ponuka práce / Požadované vzdelanie: Stredoškolské

Opravár priemyselných čerpadiel – špecialista

Miesto výkonu práce: Trnava
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie – technického smeru
Jazykové znalosti: bez požiadavky na znalosť jazyka
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: 800 – 1200 Euro brutto mesačne
Viac
Popis práce:
– Samostatne pracujúci opravár čerpadiel, alebo potrubných systémov
– Opravovanie priemyselných čerpadiel na základe technických znalostí
– Realizácia opráv čerpadiel v servisnej dielni a v prevádzkach u zákazníkov

Požiadavky:
– Samostatný špecialista na opravy priemyselných čerpadiel
– Technická znalosť danej oblasti
– SŠ technického smeru
– Minimálne 2 roky praxe na podobnej pozícii
– Zámočnícke práce
– Zváračský preukaz (elektróda)
– Prac. doba 6:45 – 15:15 hod

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Výrobná spoločnosť

Samostatný operátor (nastavovač zariadenia)

Miesto výkonu práce: Trnavský kraj
Požadované vzdelanie: Min. stredoškolské vzdelanie – strojárske, technické, elektrotechnické
Jazykové znalosti: bez požiadavky na znalosť jazyka
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: 1100 Eur – 1400 Eur brutto mesačne na základe skúseností (+ mes. dochádzkový bonus 50 Eur + ročný dochádzkový bonus 500 Eur + 2x ročne mimoriadne odmeny – vrátane)
Viac
Miesto výkonu práce: Trnavský kraj
Požadované vzdelanie: Min. stredoškolské vzdelanie – strojárske, technické, elektrotechnické
Jazykové znalosti: bez požiadavky na znalosť jazyka
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: 1100 Eur – 1400 Eur brutto mesačne na základe skúseností (+ mes. dochádzkový bonus 50 Eur + ročný dochádzkový bonus 500 Eur + 2x ročne mimoriadne odmeny – vrátane)
Popis práce:
– Práca na nových automatizovaných strojných zariadeniach
– Včasné nastavenie strojného zariadenia na daný typ vyrábaného produktu v 3 zmennej prevádzke
– Nastavovanie zariadenia cez touchpanel + mechanické úpravy
– Obsluha strojného zariadenia a zodpovednosť za výsledný produkt
– Operatívna a preventívna údržba zariadenia, kontrola stavu strojného zariadenia
– Dohľad nad správnym chodom zariadenia a dodržiavanie technologických postupov
– Spolupráca s údržbou a projektovými manažérmi a súčinnosť pri zavádzaní nových technológií

Požiadavky:
– Min. stredoškolské vzdelanie (obsluha strojných zariadení, prevádzka strojných zariadení, technické, elektrotechnické, strojárske – napr. mechanik strojov a zariadení, elektromechanik, mechanik- opravár)
– Ochota pracovať na zmeny (3 zmenná prevádzka)
– Prax na pozícii Nastavovač a obsluha automatizovaných strojných zariadení aspoň 2 roky (obsluha alebo prevádzka strojných zariadení, nastavovanie strojných zariadení).
– Skúsenosti s nastavovaním cez touchpanel, ovládanie drobných mechanických opráv
– Technická zručnosť, skúsenosť so zodpovednosťou za nastavenie automatu a výsledný produkt
Osobnostné predpoklady a zručnosti
– Vyzretá osobnosť, schopnosť prebrať zodpovednosť za výsledný produkt
– Schopnosť učiť sa počas zavádzania nových výrobných liniek, hľadanie riešení pri problémových situáciách
– Ochota prispôsobovať pracovný čas zavádzaniu a spúšťaniu nových výrobných liniek.
– Promptnosť, rýchlosť a technická zdatnosť

Výhody:
– Fyzicky nenáročná práca
– Mesačné a dochádzkové bonusy + 2x ročne mimoriadne odmeny

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Výrobná spoločnosť

Referent technickej prípravy 

Miesto výkonu práce: Nitriansky kraj ( Šaľa)
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – výhoda
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: od 1100-1300 €/ dohodou (dvojzložková základná mzda – tarifná mzda 90% + prémie 10%)
Viac
Popis práce:
– spracovanie podkladov pre ponuky (kalkulácie montážnych a súvisiacich činností)
– technická príprava výroby a montáže (posúdenie vstupnej projektovej dokumentácie, špecifikácia materiálu pre výrobu a montáž zariadení elektro a automatizačných systémov kontroly a riadenia)
– kompletizácie sprievodnej technickej dokumentácie
– fyzická príprava a značenie materiálu pre montáž

Požiadavky:
– SŠ vzdelanie – elektrotechnické
– minimálne 5 rokov praxe v elektrotechnike
– držiteľ vyhlášky č.508/2009 Z.z. – minimálne §22
– výhodou sú skúsenosti s prácou v priemyselnom prostredí a na jadrovo-energetických zariadeniach
– výhodou je znalosť problematiky VN do 6kV
– anglický jazyk – výhoda
– MS Office – pokročilá znalosť
– dôslednosť, samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť
– dobrý zdravotný stav

Výhody:
– ročná odmena v prípade splnenia plánovaných výsledkov spoločnosti
– iné mzdové náhrady až do výšky 300 EUR/mesiac
– notebook, mobilný telefón, odborné vzdelávanie, doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Inžinierska spoločnosť

Manažér pre realizáciu stavieb

Miesto výkonu práce: Trnava
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: Bez požiadavky
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: od 1800 – 2000 € – záleží od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:
– Tvorba harmonogramu výstavby, stanovenie míľnikov bodov kontroly
– Riadenie projektov a kontrolných dní
– Prebratie a kontrola podkladov k výstavbe od projektového manažéra
– Výber subdodávateľov v spolupráci s prípravou, účasť na jednaní s potencionálnym subdodávateľmi
– Efektívne hospodárenie a dodržiavanie rozpočtových limitov
– Zabezpečovanie potrebných dokladov k chodu stavby a opatrení pri neplnení zmlúv
– Koordinácia a kontrola stavbyvedúceho
– Spolupracovanie pri preberaní stavebných diel, príprava odovzdávanej dokumentácie pri ukončení stavby
– Dohľad nad zabezpečením kolaudácie
– Priebežná kontrola stavby
– Vytvoriť s generálnym dodávateľom plán kontroly kvality
– Auditovanie záznamov generálnych dodávateľov, skúšobných plánov a záznamov z hľadiska kvality
– Náhodné inšpekcie stavebných činností, ktoré sa realizujú podľa platnej projektovej dokumentácie a odsúhlasených špecifikácií
– Zodpovednosť za finančnú, časovú a kvalitatívnu stránku projektu

Požiadavky:
– min. 5 rokov praxe v odbore – podmienkou
– AutoCAD – základy
– skúsenosti s bytovými stavbami – výhodou
– znalosť stavebných a technických procesov
– technické myslenie, dôslednosť, spoľahlivosť, samostatnosť a flexibilita
– oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho / stavebný dozor

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Stavebná spoločnosť

Produktový manažér

Miesto výkonu práce: Trnavský kraj
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívna znalosť
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: od 2400 €
Viac
Popis práce:

– Vyhodnocovanie a plánovania portfólia produktov poľných plodín so zameraním na repku, kukuricu, slnečnicu a sóju
– Zhromažďovanie a vyhodnocovanie výsledkov z pokusov
– Koordinácia stratégie predaja vybraných plodín
– Príprava a organizovanie dní poľa, seminárov
– Technické poradenstvo pre obchodných zástupcov
– Zhromažďovanie podkladov pre katalógy a marketing

Požiadavky:
– Prax a dobré znalosti v oblasti osivárstva a agrotechniky
– Samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, cieľavedomosť
– Schopnosť pracovať v tíme a s tímom
– Aktívna znalosť AJ
– VP skupiny B, ochota cestovať
– Práca s PC na pokročilej úrovni

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Obchodná spoločnosť

Samostatný finančný účtovník

Miesto výkonu práce: Trnavský kraj / Okres Galanta
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk – B1, alebo Anglický jazyk – B1
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda: od 1650 – 1800 € (na základe skúseností)
Viac
Popis práce:

– Účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: dodávateľské fakturácie, zúčtované mzdy, odvody do poistných fondov, podpora pri účtovaní ostatných nákladov materskou firmou
– Vykonáva, účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: úhrady dodávateľských faktúr, bankové výpisy, vzájomné zápočty, splatnosť fakturácie, operácie pokladne
– Vypracováva daňové priznania DPH, daň z nehnuteľností a daň z motorových vozidiel
– Zostavuje mesačné a ročné uzávierky pre NBS a Štatistický úrad
– Vypracováva podklady pre audítorskú firmu, interné oddelenia (Controlling, Logistika, Personálne oddelenie)
– Účtuje a vedie operatívnu evidenciu o fondoch, rezervách, rozdelení hospodárskeho výsledku
– Kontrola účtov dodávateľov a spolupráca pri ich evidencii v SAP
– Kontrola otvorených položiek odberateľov
– Zaraďovanie a evidencia investícií
– Vedenie pokladne

Požiadavky:
– SŠ / VŠ ekonómia, financie
– Min. 5 rokov skúseností
– Znalosť NJ – B1, alebo AJ – B1
– Znalosť SAP, IFRS medzinárodné účtovné štandardy, Excel a Word
– Dodržiavanie platnej legislatívy a účtovných štandardov
– Hmotná zodpovednosť za zverené hodnoty (ceniny, hotovosť EUR)
– Dodržiavanie nariadení, pracovných postupov a bezpečnostných predpisov pri pohybe vo výrobných priestoroch
– Dodržiavane nariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia a šetrením energií
– Oznámiť každú odchýlku, nesúlad s platnou legislatívou svojmu nadriadenému
– Udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku
– Samostatnosť, analytické myslenie

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Výrobno – obchodná spoločnosť