Assessment/Development centrum

Home / Pre spoločnosti / Assessment/Development centrum
Táto služba Vám pomôže, ak sa rozhodnete prijať nového zamestnanca , preradiť na vyššiu pozíciu, alebo zistiť aktuálnu úroveň znalostí a zručností zamestnancov.

Charakteristiky Assesment a Development centra:

  • Proces šitý na mieru – výber metód podľa charakteru pracovnej pozície a požadovanej úrovne spôsobilostí účastníkov
  • Celodenná aktivita umožní lepšie spoznanie účastníkov
  • Objektívnosť viacerých hodnotiteľov znižuje riziko subjektivity
  • Porovnateľnosť – všetci účastníci sú hodnotení v rovnakom čase a za rovnakých podmienok

Proces Assesment a Development centra v sebe zahŕňa:

  • Analýzu požadovaných zručností, vedomostí a schopností na danú pracovnú pozíciu
  • Návrh mapy aktivít
  • Moderáciu a facilitáciu assesment/development centra
  • Pozorovanie a zber dát
  • Spätnú väzbu
  • Záverečnú správu – obsahuje profily kandidátov, ich silné a slabé stránky, ako aj oblasti pre ďalší rozvoj, ktorý povedie k vyššej výkonnosti