Identifikácia a analýza tréningových potrieb

Home / Pre spoločnosti / Identifikácia a analýza tréningových potrieb
Identifikácia a analýza tréningových potrieb zamestnancov poskytne manažmentu spoločnosti informácie o:

  • Celkovej spokojnosti pracovníkov s prácou v spoločnosti na jednotlivých pozíciách
  • Potreby a očakávania pracovníkov v oblasti osobného rozvoja
  • Potreby a očakávania pracovníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania
  • Uplatnenie osobnostného a odborného potenciálu pracovníka na jeho pozícii
  • Iné – podľa požiadaviek zadávateľa

Záverečná správa obsahuje:

  • Analýzu potrieb v oblasti vzdelávania a osobného rastu
  • Identifikáciu problémových oblastí
  • Súhrn najdôležitejších zistení
  • Návrh riešení a odporúčaní
  • Návrh komplexného vzdelávacieho programu na obdobie cca 1 roka