Outsourcing pracovníkov

Home / Pre spoločnosti / Outsourcing pracovníkov
Táto služba je zaujímavá tým, že zamestnanec pracuje pre Vás, pričom všetky administratívne činnosti a agenda, spojená s jeho zamestnaním prechádza na našu spoločnosť. Táto forma Vám umožní upravovať stav pracovníkov podľa Vašich potrieb, odbremeníme Vás od zdĺhavého procesu náboru pracovníkov, prípadne od prepúšťania pracovníkov a vedenia mzdovej agendy.

Výhody outsourcingu:

  • Vyhľadanie, výber a predstavenie vhodných kandidátov
  • Prepožičanie vybraného kandidáta na potrebný čas
  • Kompletná personálna a mzdová agenda zamestnanca
  • Zvýšenie pružnosti

Kedy outsourcing využiť:

  • Nahradenie dlhodobo práceneschopného zamestnanca
  • Získanie väčšej zákazky alebo časovo ohraničeného projektu, ktorý nie je možné zvládnuť stálymi zamestnancami
  • Akákoľvek iná situácia, kedy je potrebné doplniť pracovníkov