Vzdelávanie

Home / Vzdelávanie

Vzdelávanie je budúcnosť – budúcnosť je vzdelávanie

Hlavnou myšlienkou nášho vzdelávania a výcviku je učenie formou získavania osobných zážitkov a skúseností vo forme tréningových programov, čo odborníci v súčasnosti považujú za najefektívnejšie.

Hovorí o tom aj čínske príslovie: “Ak mi niečo vysvětlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si to, ale ak to urobím – pochopím.“

Podľa výskumov si zapamätáme a naučíme sa: 10 % z toho, čo počujeme, 15 % z toho, čo vidíme, 20 % z toho, čo vidíme aj počujeme, 40 % z toho, o čom diskutujeme, 80 %z toho čo priamo zažijeme, alebo čo urobíme. Absolventi našich programov sa učia za pomoci odborníkov, ako najlepšie a najefektívnejšie vyriešiť konkrétne pracovné situácie, a to vo forme trénovania správania sa v týchto situáciach.