Požadované vzdelanie: Vysokoškolské/Stredoškolské

Home / Ponuka práce / Požadované vzdelanie: Vysokoškolské/Stredoškolské

Systémový administrátor TN/BB

Miesto výkonu práce: TN/BB
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou / VŠ
Jazykové znalosti: aktívna znalosť Anglického jazyka
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): 1700 Eur/ záleží od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– zodpovednosť za správu serverov, ktoré sú v pôsobnosti tímu interných IT systémov

– pravidelne zálohovať a vyhodnocovať systémové záznamy
– zabezpečenie prevádzky operačných systémov a aplikačného programového vybavenia serverov, kde treba byť nápomocný pri obnove operačných systémov po havarijných stavoch
– plánovať, návrh a rozvoj IT infraštruktúry, vykonávať správu virtualizačných platforiem a diskových polí
– poskytovať odborné rady a zabezpečiť servisnú činnosť
– navrhovať a implementovať centralizovaný spôsob správy zverených systémov a aplikácií
– riešenie zákazníckych problémov, spolupráca s pracovníkmi oddelenia technickej podpory a monitorovacieho centra siete
– tvorba aplikácie pre potreby pracovníkov oddelenia technickej podpory a monitorovacieho centra siete
– zodpovednosť za udržiavanie dokumentácie k spravovaným systémom a aplikáciám a aktualizáciu a evidenciu softvérového/hardvérového vybavenia zverených systémov
– spoluúčasť na vývoji aplikácií, skriptov ale aj úprav existujúcich aplikácií prevádzkovaných na serveroch zabezpečujúcich služby pre zákazníkov
– spolupodieľanie sa na návrhu a realizácii riešení pre zákazníkov

Požiadavky:
– SŠ/VŠ vzdelanie, technické vzdelanie alebo vzdelanie v telekomunikačnej oblasti je výhodou
– odborné znalosti z oblasti IT, telekomunikačných služieb, sietí, cloud computingu a techniky
– prax v danej oblasti
– aktívna znalosť anglického jazyka – B1 (najmä technická oblasť)
-výborná znalosť skriptovacích jazykov shell, Perl, PHP, awk
– výborná znalosť administrácie databázových systémov a SQL jazyka (MySQL, Sybase, Oracle, …)
– výborná znalosť sieťových technológií (TCP/IP, firewall, Active Directory/LDAP, SNMP, TR-069, DHCP, …)
– potrebné rozsiahle administrátorské znalosti FreeBSD, Linux, Windows
– znalosť systémov Alfresco, Jira, SAP, DX NetOps, Spectrum je výhodou
– dobrá znalosť programovacích jazykov C
– výborná znalosť práce s balíkom MS Office, ovládanie iných programov je výhodou
– UNIX/Linux – Pokročilý
– Administrácia UNIX/Linux – Pokročilý
– VP. sk B

Výhody:

– finálna mzda závisí od skúseností a úrovne kompetencií kandidáta
– k pozícii prislúchajú polročné, realizačné a mimoriadne odmeny a široká ponuka benefitov v soc. programe
– stabilná spoločnosť
– zamestnanecké benefity
– možnosť odborného rastu a prístupu k najnovším technológiám

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
Technologická spoločnosť

Payroll – HR generalist

Miesto výkonu práce: Bratislava
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti:  Anglický jazyk , alebo Nemecký jazyk – Mierne pokročilý (B1)
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 1500 Eur/ záleží od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– personálna administratíva
– zodpovednosť za ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
– tvorba prehľadov, analýz a reportov podľa pokynov nadriadeného
– evidencia kompletnej personálnej a mzdovej agendy počas celého pracovného cyklu zamestnancov (osobné údaje, vznik/ zánik PP, zmeny…) v jednotlivých systémoch
– komunikácia s inštitúciami z personálnej a mzdovej oblasti (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňové úrady, úrady práce a iné.)
– spracovanie miezd zamestnancov v danom čase a v súlade so všetkými predpismi a zákonmi
– monitoring legislatívnych zmien a požiadaviek
– vytváranie podkladov pre smernice týkajúce sa spracovania miezd a dochádzky zamestnancov
– poskytovanie poradenstva pre zamestnancov v pracovno – právnej a mzdovej oblasti
– spolupráca pri rôznych HR projektoch

 

Požiadavky:

– SŠ / VŠ vzdelanie v odbore účtovníctvo, personalistika
– Anglický jazyk , alebo Nemecký jazyk – Mierne pokročilý (B1)
– 5r. praxe – mzdové účtovníctvo, personalistika – expert
– word, excel, power point – pokročilý
– skúsenosti so spracovaním miezd a personálnou administratívou, s participáciou na ostatných HR procesoch, z výrobnej alebo FMCG spoločnosti

Výhody:

– stabilné zamestnanie v spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou
– mesačné prémie do výšky 15%
– ubytovanie – 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
– pravidelná valorizácia (zvyšovanie) základnej mzdy podľa platnej KZ
– stravné lístky nad rámec zákona

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Výrobná spoločnosť

Obchodný zástupca s pôsobnosťou v celej SR (TZB)

Miesto výkonu práce: Bratislava ( pôsobnosť celé SK)
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti:  bez požiadavky
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 1300 Eur / záleží od skúseností kandidáta + provízie 300 – 600,- Eur (aj viac časom)
Viac
Popis práce:

– presadzovanie sa na trhu a zabezpečovanie obchodného rastu
– analýza trhu a konkurencie
– aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí
– jednania so stavebnými firmami, projektantmi, architektmi a kľúčovými klientmi
– vypracovávanie ponúk a starostlivosť o ne
– práca s firemnou databázou
– príprava technických podkladov ( preklad z ČJ do SJ)
– realizácia marketingových aktivít
– semináre, výstavy, zasielanie emailov partnerom a pod.

 

Požiadavky:

– VŠ/SŠ vzdelanie technického smeru
– ideálne stavebného zamerania
– prax v stavebnom odbore prípadne TZB – výhodou
– práca s PC, znalosť programov MS Office
– VP skupiny B – aktívne sledovanie trendov a možností trhu
– orientácia na výsledok, obchodnícke zmýšľanie, komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
– výhodou je znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
– bydlisko max. 1hod. od Bratislavy!

Výhody:

– osobný automobil aj na súkromné účely
– notebook, mobilný telefón

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:
– Spoločnosť ponúkajúca produkty geotermie

Vedúci projektu (automotive)

Miesto výkonu práce: Trnava
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti: Anglický jazyk –  min. znalosť B1
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 1400 – 2000 Eur / záleží od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– tvorba cenových ponúk
– riadenie ľudí
– konštruktér, montážnici
– komunikácia so zákazníkmi, návšteva zákazníkov za účelom prejednania nových zadaní
– komunikácia s nákupným oddelením zákazníka
– plánovanie projektu
– konštrukčný návrh, výroba, montáž na firme a následne montáž u zákazníka, odladenie …
– zadávanie výrobnej dokumentácie do výroby
– komunikácia s výrobou
– objednávanie komponentov
– tvorba dokumentácie pre zákazníka – návod na obsluhu a údržbu …
– kompletné odovzdanie projektu zákazníkovi vrátane školení obsluhy

Požiadavky:

– SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania
– prax minimálne 4 roky na pozícii vedúceho projektu, konštruktéra prípadne na pozícií podobného charakteru
– technické myslenie
– znalosť AJ – min. B1

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Výrobná spoločnosť

Revízny technik

Miesto výkonu práce: Trnavský kraj
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti: bez požiadavky
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 1200 Eur – závisí od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– zabezpečovanie revíznej činnosti VTZ
– vykonávanie plánu odborných prehliadok a skúšok VTZ
– tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových
– vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení strojov a rozvádzačov do 1000 V tr. B
– vykonávanie prehliadok bleskozvodov pred uvedením do prevádzky v zmysle platnej vyhlášky
– zodpovednosť za vypracovávanie a kontrolu revíznych správ, za tvorbu a aktualizáciu údajov v databáze interného počítačového systému
– zodpovednosť za zabezpečenie projekcie, montáže, údržby, odborných prehliadok a skúšok VTZ

Požiadavky:

– vzdelanie v odbore – elektrotechnické
– prax v oblasti revízie
– platná vyhláška §23

Výhody:

– nástupný plat od 1200 Eur – závisí od skúseností kandidáta + mesačné prémie 150 eur + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ + 500 € ročný dochádzkový bonus
– práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti
– príspevok na zdravotnú starostlivosť , rehabilitáciu a športové aktivity
– bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS a iné)
– 2 krát do roka mimoriadne prémie a odmena za vzornú dochádzku

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Výrobná spoločnosť

Rozpočtár/ Prípravár – pozícia senior

Miesto výkonu práce: Trnava
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti: bez požiadavky
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 2000 Eur – závisí od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– vypracovávanie rozpočtov a cenových kalkulácií – cenotvorba,
– tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek,
– kontrola projektovej dokumentácie a jej kompletnosti,
– vypracovanie a kontrola výkazov výmer v zmysle projektovej dokumentácie,
– príprava a rozposlanie podkladov na ocenenie subdodávateľských a dodávateľských firiem,
– komunikácia a samostatné rokovania so subdodávateľmi vrátane vypracovania záznamov z rokovaní,
– analýza a vyhodnotenie cenových ponúk subdodávateľských a dodávateľských firiem,
– sledovanie nárastov cien produktov, prirážok a vyjednávanie bonusov a zliav,
– aktívne vyhľadávanie nových subdodávateľov,
– zostavovanie cenových kalkulácií stavby zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov,
– kontrola a vedenie zoznamu naviac a menej prác,
– kontrola a vedenie zoznamu klientských a dodávateľských zmien,
– príprava všetkých podkladov pre uzatvorenie zmlúv o dielo, dodatkov a objednávok,
– prezentácia výsledkov tendrov nadriadeným,
– komunikácia s projektantom,
– navrhovanie alternatívnych technických riešení, ktoré povedú k zvýšeniu ekonomických a kvalitatívnych výsledkov stavby,
– vykonávanie kontroly nákladov pred, počas a po realizácii stavby a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov,
– plnenie strednodobých a krátkodobých úloh v oblasti technických činností, prípravy a oblasti obchodu,

Požiadavky:

– SŠ / VŠ vzdelanie – stavebníctvo, pozemné stavby
– 5 r. prax
– Microsoft Word, Excel, Outlook – Pokročilý
– AutoCAD – Základy
– CENKROS – Základy
– Prax nutná, vysokoškolské vzdelanie je výhodou, ale nie podmienkou.

Výhody:

– služobný mobilný telefón a notebook
– firemné akcie a teambuilding
– možnosť osobnostného rastuu

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Stavebná spoločnosť

Vedúci skupiny technickej prípravy a výroby rozvádzačov

Miesto výkonu práce: Šaľa
Požadované vzdelanie: SŠ / VŠ
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – výhodou
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): od 1550 Eur / záleží od skúseností kandidáta
Viac
Popis práce:

– riadenie a koordinácia činností interných a externých pracovníkov výroby
– riadenie a koordinácia činností interných pracovníkov technickej prípravy (riadenie skupiny 3-5 ľudí)
– elektromontážne práce v dielni výroby rozvádzačov nízkeho napätia, DCS rozvádzačov

 

Požiadavky:

– SŠ/VŠ vzdelanie v odbore elektrotechniky
– platné Osvedčenie vyhlášky 508/2009 Z.z. §23 – elektrotechnik
– min. 5 rokov praxe v oblasti výroby rozvádzačov (znalosť problematiky výroby a montáže rozvádzačov)
– schopnosť čítania technickej dokumentácie
– preukázanie odbornej spôsobilosti
– znalosť MS Office
– znalosť AJ výhodou
– vodičský preukaz sk. B
– schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť, dôslednosť, samostatnosť

 

Výhody:

– nástupný plat od 1 550 Eur – závisí od skúseností kandidáta (dvojzložková základná mzda – tarifná mzda 90% + prémie 10%)
– ročná odmena v prípade splnenia plánovaných výsledkov spoločnosti
– odborné vzdelávanie
– doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky
– zamestnanecké výhody v rámci Family balíka Telekom
– zamestnanecký podielový fond Castor International
– pevná pracovná doba

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Inžinierska spoločnosť

Servisný technik

Miesto výkonu práce: Trnavský okres / Nitriansky kraj / Košický kraj
Požadované vzdelanie: SŠ/VŠ vzdelanie v odbore automechanik/ poľnohospodárske, strojárske, elektrotechnické zameranie
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – na základnej úrovni (manuály v AJ)
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): Od 1000 / 1200 Eur + bonusy až do výšky 800 Eur
Viac
Popis práce:

– oprava poľnohospodárskej techniky
– diagnostika a odstránenie porúch
– spolupráca s hlavným servisným technikom
– príprava nových strojov k predaju
– denné cestovanie v pridelenom regióne

Požiadavky:

– SŠ vzdelanie technické – poľnohospodárske, strojárske, elektrotechnické zameranie alebo automechanik
– bydlisko vhodného kandidáta musí byť do 50 km od okresného mesta (Trnava, Topoľčany, Košice)
– znalosť AJ na základnej úrovni (manuály v AJ)
– Microsoft Word, Microsoft Excel – základné znalosti
– vodičský preukaz typu B / T

Výhody:

– nástupný plat od 1000 / 1200 Eur – po zapracovaní bonusy 200 až 800 Eur podľa výkonnosti
– pridelené servisné vozidlo s možnosťou využívať na dopravu z/do práce
– jednozmenná pracovná doba – od 7:00 – do 16:00 hod. (podľa zákaziek)
– možnosť navýšenia platu formou nadčasov
– 13. plat, príspevok na stravu formou hotovosti
– každoročné preškolenie zamestnancov plne hradené spoločnosťou
– práca v stabilnej firme s 30 ročnou pôsobnosťou na trhu

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Poľnohospodárska spoločnosť

Manažér logistiky – automotive

Miesto výkonu práce: Trnava
Požadované vzdelanie: SŠ/VŠ
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne (C1)
Druh pracovného pomeru: HPP
Mzda (minimálne/od): Od 3000 Eur
Viac
Popis práce:

– kontrolovanie všetkých logistických operácií (zásoby, pohyby na sklade, expedícia)
– komplexné riadenie a koordinácia všetkých činností na oddelení logistiky v zmysle dosahovania cieľov
– zabezpečenie rýchlych a proaktívnych krokov pri nedodržaní časových plánov
– zodpovednosť za plynulú prevádzku
– zodpovednosť za kľúčové indikátory (KPI)
– koordinácia spracovania a prenosu dát do SAPu
– navrhovanie zlepšení a zavádzanie nových logistických procesov
– optimalizácia materiálových tokov
– spolupráca s inými podpornými pozíciami a oddeleniami v spoločnosti

Požiadavky:
– min. 5 – 7 rokov skúseností ako manažér logistiky v automobilovej spoločnosti
– anglický jazyk – pokročilý (C1) – (denná komunikácia) + znalosť
francúzskeho jazyka veľkou výhodu
– znalosť logistických nástrojov a postupov
– skladové hospodárstvo – expert
– fakturácia – základy
– znalosť práce v SAPe
– skúsenosť s riadením zamestnancov
– manažérske a komunikačné schopnosti
– vodičský preukaz- B

Výhody:

– služobné auto
– stabilná spoločnosť
– každoročné mzdové prehodnotenie
– 13. plat
– možnosť kariérneho rastu

Spoločnosť pre ktorú robíme výber kandidátov na danú pracovnú pozíciu:

– Výrobná spoločnosť