Permanent placement

Home / Pre spoločnosti / Permanent placement

Naša spoločnosť sa zaoberá výberom pracovníkov na pozície nižšieho, stredného a vyššieho manažmentu, ako aj odborných pracovníkov z rôznych oblastí. Predstavení kandidáti spĺňajú požiadavky kladené na ich kvalifikáciu, prax, odbornosť a osobnostné predpoklady.

Postup pri realizácii pracovného miesta:

1) Popis a špecifikácia pracovného a osobnostného profilu hľadaného kandidáta

2) Oboznámenie sa s firemnou kultúrou a potrebami klienta, aby sme vytvorili čo najpresnejšiu analýzu obsadzovaného miesta a osobnostného profilu

3) Vyhľadávanie vhodných kandidátov:

  • z databázy Personal service s.r.o.
  • priame oslovenie žiadanej cieľovej skupiny kandidátov
  • web stránky
  • cielená inzercia – grafický návrh, obsah a odporučenie vhodných periodík zabezpečuje agentúra Personal service. Inzerát je autorizovaný klientom

4) Výber vhodných kandidátov zahŕňa:

  • realizácia hĺbkových interview s vybranými kandidátmi
  • na požiadanie administrácia psychologických testov
  • kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných údajov

5) Prezentácia vybraných kandidátov – závisí od požiadaviek a potrieb zákazníka

6) Za tri mesiace od podpisu pracovnej zmluvy s kandidátom garantujeme kvalitu výberu na základe popisu pracovnej pozície. V prípade rozviazania pracovného pomeru v tomto období sa zaväzujeme bezplatne predstaviť zákazníkovi vhodných kandidátov v čo najkratšom čase.