Psychodiagnostika

Home / Pre spoločnosti / Psychodiagnostika
Personálno-vzdelávacia agentúra Personal service, s.r.o. zabezpečuje pre spoločnosti komplexné psychologické hodnotenie, ktoré skúma nasledovné osobnostné charakteristiky:

  • Komunikačná stránka osobnosti
  • Schopnosť rozhodovať a riešiť konflikty
  • Organizačné a riadiace vlastnosti kandidáta
  • Ambície kandidáta
  • Psychická vyrovnanosť
  • Práca v strese
  • HOGAN
  • 360-tka

Súčasťou komplexného psychologického vyšetrenia (v trvaní cca 6 hodín) je aj individuálny pohovor kandidáta so psychológom v rozsahu 30 minút.

V prípade, že má spoločnosť záujem preskúmať iba niektoré vlastnosti osobnosti, ponúkame Vám čiastočné psychologické hodnotenie. Jeho trvanie závisí od rozsahu skúmania osobnosti.