Experimentálne vzdelávanie

Home / Vzdelávanie / Experimentálne vzdelávanie

Čo je to experimentálne vzdelávanie?

Experimentálne vzdelávanie je označenie pre spôsob rozvoja a vzdelávania, ktorý je dôsledne postavený na spoluúčasti a aktívnom zapojení sa účastníkov.

Experimentálne vzdelávanie

  • Experiment – jednoznačne najobľúbenejšia časť seminára (hneď po prestávkach)
  • Vyskúšať, porovnať si sily s ostatnými, hľadať postupy a modely v bezpečnom prostredí
  • Rozbor súvislostí od „JÉÉ“ k „AHA“!
  • Bezbolestná a efektívna cesta uvedomenia si

Prínosy experimentálneho vzdelávania

  • Naše výsledky sú priamo úmerné nášmu rozhodovaniu
  • Naše rozhodovanie je priamo úmerné našim skúsenostiam
  • Naše skúsenosti sú priamo úmerné tomu, čo sme prežili
  • Tým, že ovplyvníme zážitky, máme šancu ovplyvniť i konečné výsledky
  • Experimentálne školenie ovplyvňuje naše zážitky

Model experimentálneho vzdelávania

Gold of The Desert Kings
V programe Gold of the Desert Kings sú v všetky tímy postavené pred identické úlohy. K dispozícii majú limitované zdroje a jasne stanovené časové obdobie a preto sa musí správať čo najefektívnejšie. Na svojej ceste sa budú musieť vysporiadať s piesočnými búrkami, teplom a temnou Hrobkou Kráľov. 80 % tímu, ktorý sa na strastiplnú cestu vydá, dokáže uspieť. Zostávajúcich 20 % sa navždy stratí v púšti.

Princíp programu
Pocit tlaku a úzkosti v programe Zlato púštnych kráľov nie je nepodobný tomu, ktorému sú vystavení pracovníci v každodennom pracovnom procese. Všetky tímy dostanú na začiatku rovnaké zdroje a čs. Musia sa vysporiadať s rovnakými tlakmi a rizikami. Niektoré tímy dokážu získať zo svojich investícií viac, než tí ostatní. A prečo? Pretože niektoré tímy hrajú preto, aby vyhrali, zatiaľ čo iné tímy hrajú len preto, aby prežili.

Hlavné prínosy
– Overiť si, že plánovanie môže zabezpečiť vynikajúce výsledky
– Zamerať sa na stanovenie cieľov v záujme dosiahnutia maximálnej produktivity
– Vytvoriť víziu a ciele pre produktivitu tímu a jednotlivcov
– Poznať, ako dôležité je zhromaždiť, oceniť a analyzovať informácie
– Pochopiť, ako riadenie zdrojov ovplyvňuje produktivitu
– Naučiť sa, ako pracovať rýchlejšie, ale nie viac
– Uvedomiť si význam otázky „Čo všetko je možné?“
– Demonštrovať rozdiely medzi tými, ktorí hrajú preto, aby vyhrali a tými, ktorí hrajú len preto, aby prežili

Promise, Promises!
Experimentálna časť nášho programu je založená na ucelenej rade štruktúrovaných okolností. Všetky tieto okolnosti presne reflektujú situácie, ktoré musia jednotlivé tímy riešiť pri každodennej práci. Najväčším prínosom programu je maximalizácia vzdelávacieho účinku v minimálnom čase pomocou predstavivosti, tém, hmatateľných komponentov, zábavy a intenzity. Tímy sa poučia zo svojej histórie a do pracovného procesu sa vrátia s novým presvedčením a motiváciou ku zmene.

Princíp programu
Program začína za zvuku trubiek, ktoré vítajú veľvyslancov Spojenej Ligy Národov oblečených do čiernych frakov s modrými šerpami. Po formálnom privítaní sú tímom pridelené úlohy. Ako novo zvolení politici zastupujú jednu z desiatich zemí a musia splniť sľuby, ktoré dali svojim voličom (bez ohľadu na to, ako podozrivé tieto sľuby môžu byť) a stať sa právoplatnými členmi Spojenej Ligy Národov! Svoje aktivity musia vyvíjať v prostredí plnom škandálov, intríg, zábavy a politiky, kde vznikajú aliancie, ktoré sa následne rozpadajú alebo sú vypovedané či reformované. Avšak všetky tieto zeme sa tesne pred koncom 5-ročného volebného obdobia stanú platnými členmi Spojenej Ligy Národov.

Hlavné prínosy
– Poznať význam spoločnej tímovej vízie
– Uvedomiť si, že sú na seba navzájom závisle a že svoje ciele sú schopní dosiahnuť len a iba vtedy, pokiaľ budú zdieľať informácie a spolupracovať budovaním vzájomných vzťahov a dôvery
– Poznať, že efektívna komunikácia a chápanie potrieb umožňuje jednotlivým lepšie splniť očakávania ostatných a dosiahnuť lepších výsledkov
– Odbúravanie bariér
– Poznanie sily jednoty, ktorá umožňuje dosiahnuť nevídaných výsledkov

Špecifikácia programu
– 12 skupín
– V jednej skupine 2-6 účastníkov
– Dĺžka experimentu a rozboru 3-5 hodín

Coucil of The Marble Star
Test Excelleron, ktorý je súčasťou programu „Rada Mramorovej hviezdy“ a vedie účastníkov na hrad Camelot za obdobia kráľa Artuša, kde majú rozhodnúť o svojich „radcoch“ Eldrech – členoch Rady Mramorovej hviezdy. Zástupcovia 12 dedín predstavujú najlepších z najlepších a voľba spočíva v rodovom programe Excelleronu, ktorým musia prejsť a ktorého víťaz má právo usadiť sa na stolec člena rady.

Princíp programu
Zástupcovia dedín spolu súťažia, vyjednávajú, predávajú a kupujú, ale taktiež zdieľajú informácie a pomáhajú si. Na záver sa hodnotí nielen vlastný výsledok predajného snaženia, ale taktiež hodnotenie etického prístupu a pravidlá fair – play. Toto posledné kritérium hodnotia sami účastníci.
Experiment v sebe kombinuje schopnosť byť produktívnym a výkonným v kontraste s budovaním dobrých vzťahov – rovnováhy svetom obchodu a svetom dobrých vzťahov.

Experiment teda v sebe kombinuje schopnosť byť produktívnym a výkonným v kontraste s dodržiavaním medziľudských vzťahov.

Hlavné prínosy
– Riadiť produktivitu v neistom prostredí
– Konzistentnosť a schopnosť rýchleho rozhodovania
– Odhaliť vnútorné schopnosti každého z účastníkov orientovať sa v neznámom prostredí
– Preveriť charakternosť vo vzťahu jednania s ostatnými
– Schopnosť dávať a prijímať spätnú väzbu
– Hľadanie a využitie dostupných informácií pre vlastnú výkonnosť
– Stanoviť víziu a cieľ zrozumiteľný ostatným

Špecifikácia programu
– 12 skupín
– V jednej skupine 2-6 účastníkov
– Dĺžka experimentu a rozboru 3-5 hodín

Insightment
Insightment – Porozumenie svojej cesty k výsledkom sa zameriava na zvyšovanie produktivity a spokojnosti prostredníctvom efektívnejšej komunikácie. Účastníci spoznajú, aká súvislosť je medzi ich chovaním a výsledkami, ktorých dosahujú. Program im poskytuje konkurenčnú výhodu v tom, že ich učí jasne komunikovať a čo najpresnejšie porozumieť situáciám a ľuďom. Vedie k posilneniu dôveryhodnosti a k odhaľovaniu skrytých príležitostí.

Princíp programu
Insightment zahŕňa šesť modulov, skladajúcich sa z časti založenej na učení zo skúseností a z nácviku vedomostí. Súčasťou každého modulu je plánovanie realizácie nových vedomostí v praxi, čo vedie k rýchlejšiemu a presnejšiemu dosiahnutiu porozumenia na pracovisku.

Hlavné prínosy
– Zvýšenie produktivity tímu
– Zlepšenie komunikácie
– Budovanie dôvery
– Efektívne vyjednávanie
– Posilnenie loajality zamestnancov

Hlavné cieľové oblasti
– Vedenie ľudí
– Tímová spolupráca
– Predaj
– Zákaznícky servis
– Change management
– Medzikulturálna komunikácia

Špecifikácia programu
– Skupiny 10 až 100 ľudí
– Skupiny rozdelené na 2 až 6-členné tímy
– 7 – 8 hodín (6 modelov po 60-90 minútach)
– Vhodné v kombinácii s našimi ďalšími tréningami a experimentami

Koralový útes
Tímy zo Staviteľskej spoločnosti koralových útesov stavajú most ku ostrovu korytnačiek, ktorý umožňuje ľuďom zhliadnuť krásu tohto ostrova a zároveň chrániť život morských živočíchov a koralov, ktoré ho obklopujú.

Princíp programu
Coral Banks Construction Company je simulačná hra, ktorá sa zameriava na efektívnu tímovú spoluprácu. Účastníci musia fungovať ako jednotná organizácia, ako tím alebo ako časť tímu, aby dokončili konštrukciu modelu obrovského mostu. Poznajú silu spolupráce, porozumia vplyvu skupinových procesov a tímového ducha a uvedomia si podstatné role zdieľania zdrojov a vedomostí v dosahovaní cieľov a maximálnych výsledkov.

Hlavné body poznania
– Využiť potenciál tímu
– Porozumieť sile správneho vedenia ľudí
– Uvedomiť si podstatu správnej komunikácie
– Poznať dopady optimálneho využitia zdrojov

Prínosy
– Zlepšenie efektivity tímu
– Zníženie frustrácie a zdvojnásobovanie úsilia
– Vytvorenie väčšej zhody medzi individuálnymi cieľmi a konečným výsledkom
– Zvýšenie produktivity
– Dosiahnutie úspechu ako motivácie a uspokojenia z práce

Špecifikácia programu
– Minimálne 14 účastníkov
– Počet účastníkov v tíme minimálne 7
– Dĺžka experimentu a rozboru 3-4 hodiny
– Vhodné i ako súčasť konferencie a školenia

Na brehu rieky Rio Grande
Do TEXASU prichádza zástupca spoločnosti FOOD, s.r.o. a je pripravený vykupovať sety produktov TEX-MEX. Tie však Texasania /jedna skupina/ nemajú a pokiaľ ich chcú predať, musia ich najprv kúpiť u Mexičanov /druhá skupina/. Tí ich však tiež nemajú, ale majú prístup do dedín, kde sa predávajú jednotlivé hotové produkty z ktorých sa dajú zostaviť požadované sety. Ak chcú niečo predať Texasanom, musia to nakúpiť práve v týchto dedinách. Cena výkupu a nákupu je stanovená tak, že podlieha 50% marži.
Každý tím vstupuje do hry s presne daným množstvom dolárov a je na nich, ako dokážu tento „investičný vklad“ rozmnožiť. Texasania musia vedieť vysvetliť Mexičanom, čo potrebujú /spravidla sa zabudnú opýtať, koľko toho Food s.r.o. bude vykupovať a potom im toho zostane veľa/, aby skompletizovali z produktov sety a tie potom predali.

Princíp programu
Pokiaľ sa snažia zarábať jeden na druhom, točia sa dokola. Skutočne dosť peňazí zarobí ten tím, ktorý sa spojí s niekým na druhej strane rieky, vysvetlí si kto čo potrebuje a budú pracovať vo vzájomnej podpore a dôvere. Budú „točiť“ všetky prostriedky a zarábať nie na sebe, ale na rozdiele výkupnej a predajnej ceny.
Hrá sa 4 x 20 minút – po tento čas je most otvorený. Počet vykupovaných setov je obmedzený presne podľa stanoveného algoritmu /podľa počtu tímov/.

Hlavné prínosy
– Schopnosť orientácie v meniacom sa prostredí voľného trhu
– Identifikovať a rozvíjať obchodné príležitosti
– Budovať dlhodobé vzťahy na obidvoch stranách predajného reťazca
– Vyjednávať v prostredí tvrdej konkurencie
– Hľadať a vyťažiť merateľné maximum z identifikovateľnej príležitosti
– Ukázať ako je dôležitá rýchlosť, pri využití potencionálnej príležitosti na trhu
– Prezentovať výhodu spolupracujúceho prístupu so všetkými, ktorí sú súčasťou predajného reťazca oproti nátlakovému
– Posilnenie vyjednávacích schopností a prístupu k vyjednávaniu
– Identifikácia a dosahovanie cieľov
– Nutnosť maximálneho a kreatívneho zapájania každého z tímu
– Maximalizácia výsledku pod konštantným tlakom
– Predstaviť, ako je možné riadiť dlhodobú profitalbilitu oproti jednorazovému zárobku

Ostrovy veľrybieho tanca
Program je situovaný do prostredia burzy dovoleniek, kde sa stretávajú agenti cestovných kancelárií s meniacimi sa požiadavkami svojich klientov a ponukou hotelov, rekreačných zariadení.
Cieľom je v maximálnej miere prepojiť dopyt účastníkov s ponukou hotelov. Splniť túto úlohu znamená maximálnu interakciu, vyjednávanie, prijímanie rizík a vyjednávanie. Počas tohto okamihu vzniká v miestnosti ruch ako na burze.

Popis programu
Účastníci pracujú v tímoch, ktoré sú rozdelení do dvoch skupín /hotely a cestovné kancelárie/. Služby s ktorými obchodujú, sú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa kvality, ktorá je vyjadrená počtom slnečníkov. Cieľom cestovných kancelárií je prepojiť dopyt svojich klientov s ponukou, ktorá je prezentovaná hotelovými zariadeniami.
Program má dve časti. Cez prestávku medzi obidvoma časťami môžu hoteliéri investovať do svojich zariadení a zvýšiť tak ich hodnotu /dokúpiť bazén, solárium …/. Cestovné kancelárie dostávajú nové požiadavky od svojich klientov, ktoré sú vyššie v porovnaní s prvým rokom.

Úspech jednotlivých tímov je potom merateľný počtom „slnečníkov“. Program nemá konkrétneho víťaza – jeho cieľom je účastníkom predložiť rozdiel medzi možným maximom, ktoré je dané ponukou hotelov a dopytom cestovných kancelárií a tým, čo sa účastníkom podarilo „vyobchodovať“. Rozdiel medzi maximom a dosiahnutým maximom je základom pre nasledujúci rozbor.

Ciele
– Zoznámenie a interakcia účastníkov
– Hľadanie maxima
– Strategické uvažovanie
– Schopnosť rýchleho rozhodovania
– Kvalita komunikácie
– Vyjednávanie a prezentácia

Automotive
Účastníci sa stávajú konštruktérmi, automobilovými nadšencami, ktorí pripravujú prototyp svojho automobilu pre medzinárodnú súťaž talentov.
V súčasnosti má ich novovzniknutá firma k dispozícii niekoľko prenajatých garáží, v ktorých pracuje niekoľko tímov na kompletizácii častí automobilu. Komplexný plán automobilu má kvôli utajeniu iba riadiace stredisko.

Každý tím má vedúceho, ktorý má možnosť sa stretávať vo vopred určený čas na dohodnutom mieste s vedúcimi ostatných tímov.

Čas je limitovaný a všetko musí byť skoordinované tak, aby deň pred výstavou, keď sa všetci spolu zídu, všetky časti do seba perfektne zapadli.

Hrá sa o veľa – najlepší prototyp bude odmenený a jeho autori oslovení konštrukčnými kanceláriami známych automobiliek.

Ciele
– Zadelenie úloh a spolupráca v tíme a mimo neho
– Efektívna komunikácia pod tlakom
– Strategické plánovanie
– Kreativita
– Vyjednávanie a prezentácia
– Nastavenie a riadenie projektu
– Improvizácia
– Sledovanie vízie a cieľov

Tóny, rytmy melódie
Popis programu
Analógia s jednotlivcom, ako súčasť spoločnosti, vyplýva z vyššie uvedeného.
Program je postavený na hudobnej línii, práci s hudobnými nástrojmi a hrou na ne. Všetky aktivity, vystúpenia a prezentácie sú v duchu melódií a živej hudby, do ktorej sú postupne účastníci zapájaní tak, až vznikne veľký orchester.

Cieľom je, aby si ľudia hranie v „orchestri“ doslova „užili“. Na ich hraní a zapojení je možné veľmi dobre dokumentovať tímovú spoluprácu, dôležitosť načúvania, prirodzený leadership – úroveň a mieru komunikácie.

V pozvánke sú budúci účastníci vyzvaní k tomu, aby si so sebou priniesli akýkoľvek hudobný nástroj – pokiaľ ho nemajú, nech si nejaký rytmický či akustický vezmú so sebou. V rámci programu sú účastníci rozdelení do tímov podľa druhov nástrojov a s každým tímom sa pripravuje jeho časť partitúry samostatne. Táto príprava môže prebiehať mimo hotela. Môžu byť do nej dokonca zapojení ľudia z ulice – alebo naopak títo môžu byť pozvaní na večerný koncert. Takto pripravené tímy sa v závere – po ukončení odovzdávania cien – stretnú v jednej sále a spoločne si zahrajú.

Priebeh prípravy sníma skrytá kamera a v rámci večerného programu premietneme všetkým skrátenú reportáž. Táto reportáž je základom pre nasledujúci spoločný rozbor.

Samotná zostrihaná a digitalizovaná reportáž, fotografie, ako aj vlastná nahrávka, budú súčasťou CD, ktoré po akcii dostane každý ako darček.

Zaujímavou možnosťou môže byť príprava skladby, ktorá je určená len pre túto akciu a klienta. V rámci programu potom vznikne nahrávka, na ktorej sa podieľajú všetci, môže byť využitá komerčne.

Ciele
– Synergia tímu
– Komunikácia a spätná väzba
– Práca s víziou a cieľom
– Neopakovateľný emocionálny zážitok
– Úlohy jednotlivca v tíme

Severozápadjuhovýchodného teritória
Tento program vovádza účastníkov do prostredia „Divokého západu“, kde sa dobrodruhovia snažia získať toľko vytúžené zlato. Nejde však iba o neho, je potrebné z niečoho žiť a pracovať v súlade s miestnymi zákonmi, ktoré stráži šerif.
Účastníci musia sledovať dianie vo výkupe kožušín, snažia sa preniknúť do stratégie konkurenčných tímov a získať tak pre seba možné maximum. V druhej časti hry sa následne ukáže hodnota a sila spolupráce, ktorá funguje cez „konkurujúcim si“ tímom, pokiaľ dokážu definovať a ostatných motivovať pre spoločnú vec.

Popis programu
Účastníci dostávajú informácie o výskyte zlata v oblasti, kde sa bude stretnutie konať – špeciálne v JVSC teritória, kde sa výskyt preukázateľne potvrdil. Na území, ktoré bolo vyňaté z územia Českej republiky platí zvláštna mena a zákony. Avšak vidina rýchleho zbohatnutia nie je tým jediným „lákadlom“ všetkých dobrodruhov – hovorí sa, že v tejto oblasti je ukrytý poklad trampa známeho ako „Bobrov chĺpok“, ktorý zlato v tejto oblasti objavil.
Vstupom do územia, po privítaní sherifom sa stanú súčasťou „dobývania“. Nepôjde len o zlato, cennou surovinou budú i koža a mäso zveri, ktorá sa v oblasti vyskytuje (samozrejme virtuálna). Jej cena a „zbrane a výstroj“ na výpravu podliehajú miestnemu trhu. Ten určuje miestna banka – teda bankár, ktorý určuje kurz výkupu. Potom je tu taktiež sheriff – a jeho výber daní a saloon s jedlom a pitím. Nejde teda len o vlastné dobývanie – ale predovšetkým o správnu stratégiu pri predaji.

Informácie o poklade sa objavia prostredníctvom „vysileného pocestného“ ktorý prinesie mapu cesty a informácie o ukrytých kľúčoch….ktorými je bedňa uzamknutá. Peniaze bude treba k nakúpeniu pomôcok a máp, podľa ktorých bude možné poklad nájsť.

Ciele
– Strategické plánovanie
– Komunikácia
– Sledovanie a prispôsobovanie sa zmenám
– Tímová spolupráca
– Schopnosť rýchleho rozhodovania

Tyre Trophy
Fyzicky najnáročnejší z programov – na druhú stranu s najsilnejším zážitkom a dopadom na vzájomnosť účastníkov – teda spoločné zážitky a nutnosť komunikácie.
Inšpiráciou pre tento program je skutočná Camel Trophy, ktorá stojí /stála – už sa nejazdí/ na vzájomnej spolupráci jednotlivých posádok viac ako na víťazstve jednej z nich. Jednotlivé tímy dostanú k dispozícii jeepy /kolo – pneumatika s diskom od osobného auta/ a vydávajú sa na cestu, kde sú nútení prekonávať prekážky – niektoré len prekonať s cieľom, iné na čas.

Súčasťou programu je „hviezdicovitá časovka“ keď jednotlivé tímy zdolávajú prekážky a potom sa vracajú do depa. Tam musia informovať ostatných o skúsenostiach s prekonávaním prekážok. Robí sa tak preto, že každé ďalšie kolo je náročnejšie na úspešné zdolanie prekážok. Dôraz je kladený predovšetkým na spoluprácu nielen v rámci tímu, ale predovšetkým celku.

Určitá súťaživosť jednotlivých tímov je podporovaná rôznymi drobnými „časovkami“ a súťažami medzi sebou, ktorá prebieha po ďalšej trase. Na záver sú účastníci postavení pred náročnú úlohu typu – prekonanie vodnej prekážky a to stavbou plte alebo /podľa počasia/ lanového mosta.

Ciele
– Postaviť účastníkov pred riešenie nečakaných, náročných úloh
– Preveriť ich flexibilitu a ochotu spolupracovať
– „Šokovať“ účastníkov mierou ich schopností a odolnosti v rámci práce pre tím
– Umožniť prežitie silného emocionálneho zážitku
– Pripraviť program, na ktorý budú dlho veľmi živo spomínať

Tajný závod
Program je postavený na princípe neočakávanej zmeny, neočakávaných úloh, meniacim sa prostredím a nepredvídateľných situáciách. Jeho účastníci opúšťajú bezpečné prostredie i atmosféru seminára a sú konfrontovaní s reálnym životom. Úlohy, ktoré pritom plnia, vyžadujú vysoké nasadenie, schopnosť efektívne komunikovať, úzko spolupracovať, dôverovať si a neustále hľadať nové, neprebádané cesty. Náročnosť programu je daná vstupným zadaním a parametrami zvoleného prostredia.

Účastníci sa vo vopred vytvorených tímoch vydávajú na „tajné miesta“, kde dostávajú „tajné úlohy“, ktoré potom plnia. Zadanie je pre všetkých rovnaké a dôkazom o splnení je záznam, ktorý natáčajú sami účastníci. Pripravené úlohy sú nastavené podľa požiadaviek zadávateľa a ich humorný podtext je spravidla doplnený propagáciou spoločnosti či nejakého produktu.

Všetky posádky sa potom stretávajú na jednom mieste, kde majú čas na prípravu a výber toho najlepšieho, čo zažili a natočili za deň. Ich vystúpenie je potom hodnotené /anonymne, za pomoci „lentilkového hlasovacieho zariadenia“/ ostatnými účastníkmi. Nasleduje rozbor, ktorý vychádza z komunikácie medzi účastníkmi v priebehu i pri príprave na vlastné preteky vrátane prístupu, ktorý si zvolili ku splneniu zadania.

Ciele
– Skvalitniť schopnosti efektívneho a rýchleho rozhodovania
– Rozvoj komunikačných schopností v novom prostredí
– Posilnenie tímovej spolupráce a pocitu spolupatričnosti
– Rozvoj kreativity účastníkov
– Umocnenie zážitku jeho neopakovateľnosťou
– Dôkladný rozbor situácií a ich použitie v každodennej praxi

Osadníci
Tento program je postavený na interakcii veľkej skupiny, kedy sú jej účastníci postavení do vymedzenej role s presne zadefinovanými úlohami, ktoré musia zvládnuť v danom čase. To, ako, kedy, v akom poradí a kto – si určuje skupina sama.
Priestor, kde sa program odohráva je ohraničený a účastníci sa – až na výnimky pohybujú v ňom. Ich úlohy sú vo dvoch kategóriách medziľudské a fyzické. Napríklad: Definovať svojho vodcu, nastaviť základné pravidlá, zabezpečiť pohodlný a bezpečný prístup k vode, zabezpečiť prístrešok proti dažďu a vetru pre 50 % tímu – (teda i s bočnicami), postaviť zdroj elektrickej energie, ktorý bude fungovať nezávisle na ľudskej sile a rozsvieti (aspoň na 15 minút) žiarovku 6V,….

Priebeh experimentu sa odohráva v bližšie neurčenom priestore, kde doposiaľ nie je žiadna dedina ani osada. Do tejto novo osídlovanej Zemi prichádza špeciálna skupina prvých osadníkov na vytipované a zabezpečené miesto s jasnou úlohou. Pripraviť podmienky pre príchod nových osídlencov tejto zeme, ktorí sem prichádzajú s rodinami na trvalo sa usadiť.

Úlohou tejto skupiny je pripraviť pre nich základný tábor, ktorý sa stane základom pre ich nové osídlenie.

Stavba základu osídlenia je ich práca. Pokiaľ stihnú všetko v čas, budú guvernérom odmenení.

V priestore, kde sa nachádzajú, je niekoľko priateľských domorodých kmeňov, kde je možné získať produkty pre výmenu s obchodníkom, ktorý do oblasti v pravidelných intervaloch prichádza a ponúka základné suroviny a materiál – drevo, klince, náradie…..potraviny. Obchod s ním je výmenný, podmienky nestále a množstvo materiálu obmedzené.

Ciele
– Spolupráca v rámci skupiny – pod tlakom
– Kreativita, hľadanie nových riešení a postupov
– Schopnosť definovať a presadiť rozhodnutia
– Tolerancia a ochota spolupracovať
– Vnímanie potrieb ostatných a ich konfrontácia so svojimi
– Rôznosť zadania práce pre tím a pracovnú skupinu
– Nové zážitky, zábava
– Priestor pre poznanie seba i ostatných
– Priestor pre neformálne stretnutie, spolupráca cez definovanú štruktúru

Red line racing
Tento program je postavený na interakcii veľkej skupiny, kedy sú jej účastníci postavení do vymedzenej role s presne zadefinovanými úlohami, ktoré musia zvládnuť v danom čase. To, ako, kedy, v akom poradí a kto – si určuje skupina sama.
Priestor, kde sa program odohráva je ohraničený a účastníci sa – až na výnimky pohybujú v ňom. Ich úlohy sú vo dvoch kategóriách medziľudské a fyzické. Napríklad: Definovať svojho vodcu, nastaviť základné pravidlá, zabezpečiť pohodlný a bezpečný prístup k vode, zabezpečiť prístrešok proti dažďu a vetru pre 50 % tímu – (teda i s bočnicami), postaviť zdroj elektrickej energie, ktorý bude fungovať nezávisle na ľudskej sile a rozsvieti (aspoň na 15 minút) žiarovku 6V,….

Priebeh experimentu sa odohráva v bližšie neurčenom priestore, kde doposiaľ nie je žiadna dedina ani osada. Do tejto novo osídlovanej Zemi prichádza špeciálna skupina prvých osadníkov na vytipované a zabezpečené miesto s jasnou úlohou. Pripraviť podmienky pre príchod nových osídlencov tejto zeme, ktorí sem prichádzajú s rodinami na trvalo sa usadiť.

Úlohou tejto skupiny je pripraviť pre nich základný tábor, ktorý sa stane základom pre ich nové osídlenie.

Stavba základu osídlenia je ich práca. Pokiaľ stihnú všetko v čas, budú guvernérom odmenení.

V priestore, kde sa nachádzajú, je niekoľko priateľských domorodých kmeňov, kde je možné získať produkty pre výmenu s obchodníkom, ktorý do oblasti v pravidelných intervaloch prichádza a ponúka základné suroviny a materiál – drevo, klince, náradie…..potraviny. Obchod s ním je výmenný, podmienky nestále a množstvo materiálu obmedzené.

Ciele
– Spolupráca v rámci skupiny – pod tlakom
– Kreativita, hľadanie nových riešení a postupov
– Schopnosť definovať a presadiť rozhodnutia
– Tolerancia a ochota spolupracovať
– Vnímanie potrieb ostatných a ich konfrontácia so svojimi
– Rôznosť zadania práce pre tím a pracovnú skupinu
– Nové zážitky, zábava
– Priestor pre poznanie seba i ostatných
– Priestor pre neformálne stretnutie, spolupráca cez definovanú štruktúru

Bargna
Účastníci rozdelení do skupín hrajú jednoduchšiu kartovú hru. Keď začnú prechádzať od skupiny ku skupine, vznikajú konflikty podobné interkultúrnym situáciám.

Princíp programu
Bargna je simulačná hra o kultúrnych stretnutiach. Účastníci zažijú to, že napriek svojim dobrým úmyslom a podobnostiam medzi sebou interpretujú rozdielne to, čo sa okolo nich deje a na základe toho vznikajú nedorozumenia a konflikty. Naučia sa ako narábať s rozdielmi danými odlišnými kultúrami a stať sa tak úspešným „global player“.

Hlavné prínosy
– Poznať situáciu a emócie plynúce zo spolupráce s partnermi z iných kultúr
– Poznať procesy prebiehajúce pri akulturácii, t.j. pri prenikaní do novej kultúry
– Uvedomiť si etnocentrické chovanie a zmýšľanie a ich dopad v pracovnom kontexte
– Poznanie možných alternatív jednania v interkultúrnych situáciách

Hlavné cieľové oblasti
– Spolupráca so zahraničnými partnermi
– Integrácia organizačných kultúr

Špecifikácia programu
– 6-50 účastníkov
– Dĺžka experimentu a rozboru 2-3 hodiny
– Vhodné ako súčasť interkultúrnych tréningov

Ecotonos
Skupiny odlišujúce sa štýlom komunikácie a vedenia, zaobchádzaním s časom a so záväzkami, spôsobom riešenia konfliktov či vnímaním druhých, pracujú najskôr samostatne, neskôr spoločne na zadanej úlohe.
Stavajú napr. most či papierové lietadlá alebo pracujú na náčrte dediny, do ktorej sa ako komunita chcú nasťahovať.

Princíp programu
Ecotonos je simulačná hra, ktorá sa zameriava na riešenie problémov a rozhodovanie v heterogénnych skupinách a tímoch, t.j. ich členovia sa výrazne odlišujú /napr. národnou či organizačnou kultúrou, vekom, pozíciou/. Účastníci prechádzajú situáciami v kontexte, ktorý je možné maximálne prispôsobiť ich reálnym každodenným úlohám. Hľadajú cestu k spoločnému cieľu a narážajú pri tom na rôzne prekážky vyplývajúce z rozdielu medzi nimi. Zažijú tak nedorozumenia a pocity frustrácie, ale i tzv. Aha! efekty – zážitky spojené s poznaním.

Hlavné prínosy
– Pochopiť vplyv kultúry na vlastné chovanie a na vzájomnú spoluprácu
– Poznať procesy prebiehajúce pri akulturácii, t.j. pri prenikaní do novej kultúry
– Odhaliť prekážky a príležitosti vyplývajúce z heterogénneho zloženia tímov
– Rozvinúť nové možné spôsoby jednania vedúce k efektívnej tímovej spolupráci
– Uvedomiť si, ako komunikácia ovplyvňuje dosahovanie maximálnych výsledkov

Hlavné cieľové oblasti
– Spolupráca so zahraničnými partnermi
– Integrácia organizačných kultúr
– Diversity management
– Tímová spolupráca

Špecifikácia programu
– 8-50 účastníkov
– Dĺžka experimentu a rozboru 2-3 hodiny
– Vhodný ako súčasť tréningových programov

Randömia
Skupina trénerov – zástupcov spoločnosti pre výrobu hračiek z Richlandu – cestuje do krajiny Randömia, aby sprostredkovali Randömiánom techniky vedúce k zlepšeniu kvality výrobkov a zvýšeniu produktivity. Prvé školenie ale zlyhá a tréneri musia zistiť čo je dôvodom nedostatočnej práce Randömiánov. Simulácia začína o dva dni po neúspešnom školení.

Princíp programu
Randömia predstavuje simuláciu problému, ktorému čelia mnohí z tých, ktorí spolupracujú s ľuďmi správajúcimi sa podľa iných kultúrnych hodnôt. Spolupráca členov rozdielnych kultúr v simulácii nevedie k výsledkom, ale je sprevádzaná frustráciou a zmätením, ktoré sa objavuje i v reálnych situáciách.

Hlavné prínosy
– Poznať frustráciu a emócie vyplývajúce zo spolupráce s partnermi inej kultúry
– Lepšie pochopiť špecifické kultúrne rozdiely
– Uvedomiť si etnocentrické chovanie a zmýšľanie a jeho dopad v pracovnom kontexte
– Poznať možné alternatívy jednania v interkultúrnych situáciách.

Hlavné cieľové oblasti
– Spolupráca so zahraničnými partnermi
– Integrácia kultúr

Špecifikácia programu
– 15 – 35 účastníkov
– Dĺžka experimentu a rozboru 3-4 hodiny
– Vhodné ako súčasť interkultúrnych tréningov
– Vhodné predovšetkým pre spoluprácu partnerov zo západnej a východnej národnej kultúry